Geological Survey and Mines Bureau

ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව පුවත් නැවුම් පුවත් භූ විද්‍යාත්මක සිතියම් සහ පළාත්බද ඛනිජ සිතියම් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

භූ විද්‍යාත්මක සිතියම් සහ පළාත්බද ඛනිජ සිතියම් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි


  1. පුවත්පත් දැන්වීම
  2. ලංසු ලේඛනය
  3. පිරිවිතරය
  4. පුවත්පත් දැන්වීම 2
 

ප්‍රධාන මෙනුව