Geological Survey and Mines Bureau

ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව සේවාවන් Geo සේවා විශ්ලේෂණ විද්‍යාගාරය

විශ්ලේෂණ විද්‍යාගාරය

පී.ඩී.එෆ් (PDF)

සේවාවන්
භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ විශ්ලේෂණ විද්‍යාගාරය යනු ශ්‍රී ලංකාවට සිලිකේට විශ්ලේෂණ ක්‍රමවේද හඳුන්වාදුන් පුරෝගාමී විද්‍යාගාරයකි. පුරා දශක පහකට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට ද, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයට ද මාහැඟි සේවාවන් සපයා ඇත්තෙමු.

අප විද්‍යාගාරය විසින් පාෂාණ, ඛනිජ, ලෝපස් වර්ග, භූගත ජලය, කාර්මික අපවාහ ද්‍රව්‍ය, සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණාත්මක ලෙස රසායනික විශ්ලේෂණයනට බඳුන් කරන අතර, මේ සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් ක්‍රමවේද සහ ප්‍රමිතීන් ද භාවිතා කරන්නෙමු. තවද තරඟකාරී සහ ලාභදායක මිළ ගණන් මේ සඳහා අය කරන්නෙමු.

ප්‍රධාන කාර්යයන්
පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා මූලික සහ දියුණු මට්ටමේ විශ්ලේෂණ ලබා දෙන්නෙමු.

  • ඛනිජ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා අමු ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය කිරීම.
  • පානීය සහ කාර්මික ජල සැපයුම් වල තත්ත්වය නිර්ණය කිරීම.
  • භූ රසායන විද්‍යා සිතියම් කරණය සහ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති.
  • පාරිසරික තත්ත්ව ඇගැයීම.

මෙ‍ම විද්‍යාගාරය විශ්ව විද්‍යාල උපාධි සිසුන් සඳහාද, පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සඳහාද, රජයේ විද්‍යාත්මක ආයතන වල නිලධාරින් සඳහාද, පුහුණු වීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.

භාවිතා කරණ ක්‍රමවේදයන් සහ උපකරණ
නියැදි පිළියෙල කිරීම

  • ටංග්ස්ටන් කාබයිඩ් ඇඹරුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කොට අප ද්‍රව්‍ය රහිත වන අයුරින් නියැදි කුඩු කිරීම.
  • සාම්ප්‍රදායික සිලිකේට ජීර්ණ ක්‍රමවේද සහ නවීන මයික්‍රෝ-තරංග ජීර්ණක යන්ත්‍ර භාවිතා කොට සාම්පල ජිර්ණය කිරීම
  • කිරණ ප්‍රතිදීප්ත විශ්ලේෂණ (XRF) සඳහා අ‍වශ්‍ය පෙති සැකසීම - Katanax ස්‍යන්ද උපකරණය (Katanax Flnxer) භාවිතයෙනි

විශ්ලේෂණය
පාරජම්බුල - දෘෂ්‍ය වර්ණාවලි දිප්ති මානය සහ අයන විශ්ලේෂ්ණය භාවිතයෙන් ෆ්ලෝරයිඩ, කිලෝරයිඩ, ෆොස්ෆේට සහ නයිට්රේමට වැනි ඇනායන සඳහා විශ්ලේෂණය කිරීම.

ග්‍රැණයිට් ඌජමකයක් සහ හයිඩ්‍රයිඩ් ජනකයක් ද සහිත පරමාණුක අවශෝෂක වර්ණාවලි දීප්තිමානය (AAS) භාවිතයෙන් ප්‍රධාන, ක්ෂුද්‍ර සහ විරල හංශු මූල ද්‍රව්‍ය, 25 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා විශ්ලේෂණ සිදුකිරීම. මූල ද්‍රව්‍ය බොහොමයක් සඳහා ප්‍රතිශත මට්ටමේ සිට බිලියනයක‍ට එකක් වන මට්ටමේ දක්වා විශ්ලේෂණ සිදු කල හැක.

ඌෂ්මක, PH මීටර, ද්‍රවක ඔක්සිජන් මාන, සන්නායකතා මාන, ලවණතා මාන යනාදිය විද්‍යාගාරය සතු වෙනත් මූලික ආම්පන්න වේ.

 

අප සුවිශේෂි වන්නේ ඇයි?

විශ්වාසනීයත්වය : පාරිභෝගිකයින් සඳහා විශ්වාසනීය විශ්ලේෂණ වාර්තා ලබාදීම
නිරවද්‍යතාවය : නවීන තාක්ෂණ ක්‍රම උපයෝගි කරගෙන විශේෂඥ කාර්ය මංඩලයක් විසින් විශ්ලේෂණ සිදුකරන බැවින් අප අපගේ වාර්තා වල නිරවද්‍යතාවය පිළිපඳව සහතික වන්නෙමු.
කාර්යක්ෂමතාවය : හැකි අඩුම කාල සීමාවක් තුල කාර්යක්ෂම ලෙස විශ්ලේෂණ වාර්තා ලබා දෙන්නෙමු.
ලාභදායක බ‍ව : තරඟකාරී අඩු මිළ ගණන් වලට අපගේ සේවාවන් ලබා දෙන්නෙමු.
කිර්තිනාමය : භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ විශ්ලේෂණ විද්‍යාගාරය යනු ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය හා පාෂාණ විශ්ලේෂණය කිරීම හා සම්බන්ධයෙන් නම් දැරූ පිළිගත් විද්‍යාගාරයකි.

විවිධ විශ්ලේෂණ සඳහා ගාස්තු :-

පැකේජය අඩංගු සංඝටක වැට් රහිතව මුදල
01. සිලිකේට සහ ඛනිජ වැලි විශ්ලේෂණය SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3, MnO,P2O5,TiO2,CaO, MgO,Na2O,K2O,H2O-, LOI පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් සඳහා
එක් සංඝටකයක් සඳහා
වැඩිපුර සෑම සංඝටකයක් සඳහා

12000/=
3000/=
1000/=

02. ජලය සහ පස් විශ්ලේෂණය PH, ල සන්නායකතාවයල පූර්ණ දැඩියාවල භාෂ්මිකතාවල පූර්ණ ද්‍රාව්‍ය ලවණල අවලම්භනය වූ ඝන ද්‍රව්‍යල වර්ණය, SiO2, Fe++, Ca++,Mg++, Na+,K+,Cl-, SO4-2, PO4- ,NO3 පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් සඳහා
එක් සංඝටකයක් සඳහා
වැඩිපුර සෑම සංඝටකයක් සඳහා
වර්ණය
PH
විද්‍යුත් සන්නායකතාවය
9000/=
1500/=
1000/=
500/=
500/=
500=

03. කාබනේට් ඛනිජ (ඩොලමයිට් කැල්සයිට් හුණුගල්)
SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3, MnO,P2O5,TiO2,CaO, MgO,Na2O,K2O,H2O-, LOI පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් සඳහා
එක් සංඝටකයක් සඳහා
වැඩිපුර සෑම සංඝටකයක් සඳහා
9000/=
2000/=
1000/=

04. යපස් වර්ග
SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3, MnO,P2O5,TiO2,CaO, MgO,Na2O,K2O,H2O-, LOI පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් සඳහා
එක් සංඝටකයක් සඳහා
වැඩිපුර සෑම සංඝටකයක් සඳහා
12000/=
15000/=
750/=

05. මිනිරන් කාබන්, අළු, වාෂ්පශීලී ද්‍රව්‍ය, තෙතමනය කාබන් සහ අළු
වාෂ්පශීලී ද්‍රව්‍ය
තෙතමනය (රසායනිකව නොබැඳුනු ජලය)
2000/=
1000/=
500/=

06. වෙනත් ද්‍රව්‍ය එක් සංඝටකයක් සඳහා
වැඩිපුර සෑම සංඝටකයක් සඳහා
2500/=
1000/=

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2019 අප්‍රේල් 03 වෙනි බදාදා, 09:26 )  

ප්‍රධාන මෙනුව