Geological Survey and Mines Bureau

ඔබ මෙතනයි : මුල් පිටුව සේවාවන් Geo සේවා භූමිකම්පා පිළිබඳ තොරතුරු හා සුනාමි අනතුරු මධ්‍යස්ථාන

භූ කම්පන දත්ත හා සුනාමි නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රධාන පරමාර්ථය
2004 දෙසැම්බර් 26 දින සිදුවූ ඛේදජනක සුනාමි සිද්ධියෙන් පසු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය තුල භූ කම්පන දත්ත හා සුනාමි නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කෙරිණ. මෙහි එක් ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ ඉන්දීය සාගරයේ සුනාමි තත්වයන් ඇතිවීම පිළිබදව පූර්ව අනතුරු ඇගවීම් නිසි වේලාවට මහජනතාවට දැනුම් දීමයි. මේ සදහා පල්ලේකැලේ භූ කම්පනමාන මධ්‍යස්ථානයෙන් සහ කලාපයේ අනෙකුත් මධ්යාස්ථාන 10කින් ලැබෙන දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් තොරතුරු සකස් කෙරේ. මීට අමතරව කොකොස්, දියාගෝ ගාෂියා හා  ඕස්ටේර ද ලියාවේ ස්ථාපිත භූ කම්පනමාන මධ්යෙස්ථාන වලින් ලැබෙන දත්ත හා වෙනත් අන්තර්ජාල තොරතුරු ද පදනම් කරගෙන පූර්ව අනතුරු ඇගවීම් සිදුකෙරේ. අදාල භූ කම්පන තත්ත්වයන් තහවුරු කරගැනීම සදහා කැලිෆෝනියානු භූ කම්පන ජාලය, ඇමරිකා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය හා ජපාන කාලගුණ විද්‍යා ආයතන වල තොරතුරු පරිශීලනය කෙරේ.

භූ කම්පන දත්ත හා සුනාමි මධ්ය‍ස්ථානයේ පැය 24 පුරා විවෘත 011-2729227 දුරකථන අංකයෙන් භූ කම්පන හා සුනාමි තත්වයන් පිලිබදව මහජනතාවට විමසීම් කල හැක. සුනාමි පිලිබදව මෑතක සිට පැතිරෙන ව්‍යාජ තොරතුරු සත්‍යසත්‍ය භාවය සකාථ කර ගැනීම සදහා මෙම මධ්යමස්ථානයෙන් මහජනතාව වෙත විශාල සේවයක් සැලසේ. එලෙසම මහජනතාවට තමන් ලබන කිසියම් භූ කම්පන තොරතුරුත් (ස්ථානය, වේලාව හා ස්වභාවය) මෙම අංකය ඔස්සේම මධ්‍යස්ථානයට ලබාදීම ඉතා වැදගත් බැවින් අදාල තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස මධ්‍යස්ථානය විසින් මහජනතාව වෙත ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ගෝලීය භූ කම්පන තත්වයන් නිරික්ෂණය හා අධ්‍යයනය සදහා භූ කම්පනමාන විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වූ ජාලයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ. දැනට පිහිටුවා ඇති ගෝලීය භූ කම්පනමාන ජාලය (GSN) මුලු ලොව පුරාම භූ කම්පනමාන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාන ගත කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පල්ලේකැලේ පිහිටුවා ඇති භූ කම්පනමාන මධ්‍යස්ථානය මෙම ජාලයේ එක් ප්‍රධාන පුරුකකි. මෙම මධ්‍යස්ථානය 2000 වර්ෂයේදී කැලිෆෝනියාවේ, සැන්ඞ්යාගෝ විශ්ව ව්ද්‍යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් හා ශ්‍රී ලංකාවේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ සම්බන්ධීකරණයයෙන් පිහිටුවනු ලැබිණ.

පල්ලේකැලේ භූ කම්පනමාන මධ්‍යස්ථානයේදී ස්වයංක්‍රීයව උපකරණ මගින් ග්‍රහණය කර ගන්නා කම්පන දත්ත භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට මෙන්ම කැලිෆෝනියාවේ සැන්ඞ්යාගෝ විශ්ව විද්ද්‍යාලයටද එසැන්න සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලැබේ. වසර 2000 සිට මේ දක්වාම ගෝලීය භූ කම්පන තත්වය අධ්‍යයනය කිරීම සදහා මෙම මධ්‍යස්ථානය පර ක මුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී.

මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත උපකරණ අතර මීටර සියයක් (100) මිග්මතික පාෂාණය හාරා එහි ගැඹුරෙහි රදවන ලද ඳ්ගග 54000 පුළුල් පරාස භූ කම්පනමානය හා මීටර 1/2ක් ගැඹුරෙහි රදවා ඇති GURALP - CMG - 37 වර්ගයේ භූ කම්පනමානය ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

සමස්ථ න්‍යෂ්ඨික පිපිරුම් වැලැක්වීමේ ගිවිසුම් සංවිධානය (CTBTO) සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩනගා ඇති සබඳකම්  මත භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ භූ කම්පන හා සුනාමි අංශය මෙම අන්තර්ජාතික ආයතනයේ එක් දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කරයි. මේ අනුව කලාපයේ එවැනි භූ කම්පනමාන හා දත්ත මධ්‍යස්ථාන 10ක් සමග සෘජු සන්නිවේදන සබඳතා පවත්වා ගැනීමටත්, එමගින් දත්ත හුවමාරුවටත් ඉඩ සැලසී තිබේ. මේ සියළු පහසුකම් ලැබීමත් සමග මේ වනවිට ආයතනයේ නිලධාරීන් භූ කම්පන දත්ත විශ්ලේෂණය සදහා පුහුණු කෙරෙමින් පවතී.

කලාපීය හා ගෝලීය භූ කම්පන තත්වය නිරීක්ෂණය හා අධ්‍යයනය සදහා ජර්මනියේ GFZ ආයතනයේ මූලිකත්වයෙන් තවත් පුළුල් පරාස භූ කම්පනමාන 02ක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා මේ වනවිට සියළු වැඩකටයුතු නිමවෙමින් පවතී.

මීට අමතරව තවත් කෙටි පරාස භූ කම්පනමාන 4ක්ද ශ්‍රී ලංකාව තුල සුළු භූ චලන හඳුනාගැනීම සඳහා යොදා ගනු ලැබීමට යෝජිතය. මේ සියළු කටයුතු සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු භූ කම්පන හඳුනාගැනීම හා විශ්ලේෂණය පිලිබඳව කාර්යාංශය එහි උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් හා ධාරිතාවයෙන් කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2019 මැයි 02 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:04 )  

ප්‍රධාන මෙනුව